Från kaos till eget nyskapande - beskrivning av en kunskapsprocess in i en forskningscirkel med lågstadielärare

Författare
Eva Siljehag
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarhögskolan. Institutionen för specialpedagogik 1998 Sverige, Stockholm 47 sidor.