Från kunskapens träd - lifvets högsta frågor belysta af siare och tänkare från olika tider och folk

Författare
Edvard Evers
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bohlin & Co. 1897 Sverige, Stockholm 767 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan