Från magi till bioteknik - medicinsk antropologi i molekylärbiologins tidevarv

Lisbeth Sachs tar upp frågor och problem där hon har uppfattat att antropologiskt tänkande och perspektiv är mest relevant.Boken består av tre delar: den första beskriver utvecklingen av ämnet medicinsk antropologi; del två innehåller fem essäer hämtade från områden som har visat sig vara problematiska inom medicinsk verksamhet. Del tre diskuterar frågor kring kommunikation av specialistkunskap.Boken vänder sig till medicin- och antropologistuderande och andra studenter inom vård och omsorg och till alla som i olika befattningar och roller är verksamma inom vården.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Lisbeth Sachs
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, eLib distributör 2010 Sverige, Lund, Stockholm 197 sidor. 978-91-44-06301-0
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2002 Sverige, Lund, Lund 197 sidor. 23 cm 978-91-44-04065-3