Från naturlandskap till produktionslandskap - odlingslandskapets historia i Jönköpings län : program för ett forskningsprojekt

Författare
Ingemar Hjorth
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1991 Sverige, Jönköping 49 sidor.