Från nittonhundratal till tvåtusental - trender i studentopinionen

Författare
Maria Pettersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SOM-institutet, Göteborgs universitet 2001 Sverige, Göteborg 103 sidor. : daigr., tab.