Från normativ till nyfiken - om kunskapsutveckling i en forskningscirkel

Författare
(Karin Beijer Hagman ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
FoU Malmö utbildning 2011 Sverige, Malmö 70 sidor. : ill. 978-91-979242-1-4