Från ord till handling - förankring av ett miljöorienterat synsätt på ODAL

Författare
Magnus Ljung
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 1995 Sverige, Uppsala 73 sidor.