Från social fixare till psykosocial expert - kuratorer berättar

Författare
(Under redaktion av Berit Esbjörnsson och Annelie Johansson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Akademikerförbundet, TAM-Arkiv 2006 Sverige, Stockholm 134 sidor. ill.