Från sockenstämma till storkommun, Göteborgs och Bohus län

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1953 Sverige, Stockholm 413s : Ill