Från sockenstämma till storkommun, Jönköpings län : köpingar och landskommuner

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1955 Sverige, Stockholm 591,(1)s : Ill