Från sockenstämma till storkommun, Kalmar län : köpingar och landskommuner

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1954 Sverige, Stockholm 554,(1)s : Ill