Från sockenstämma till storkommun, Kopparbergs län : köpingar och landskommuner

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1955 Sverige, Stockholm 476,(1)s : Ill