Från sockenstämma till storkommun, Malmöhus län : köpingar och landskommuner

Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1955 Sverige, Stockholm 699 sidor. : ill.