Från sockenstämma till storkommun, Värmlands län : landskommunerna

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1954 Sverige, Stockholm 459s Ill