Från sockenstämma till storkommun - Västmanlands och Upplands län : köpingar och landskommuner

Författare
(Under redaktion av S. Ivar Lundgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Littera 1956 Sverige, Stockholm 472 s ill.
1953-1955 Sverige, Stockholm