Från stadsplan till inflyttning - byggprocessens förlopp i 30 produktionsexempel

Författare
Göran Hellsten
(Göran Hellsten och Yngve Palm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Draken iltr. 1964 Sverige, Stockholm, Stockholm [5], 27 sidor.