Från stugor och gårdar - svenska folklifsbilder

Författare
Henrik Wranér
(Af Henrik Wranér)
Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish Publ. Co. 1912 USA, Chicago 274 sidor. 19 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan