Från vår merkantila och industriela verld 1, Göteborg - porträtter, autografier, biografier och skizzer från Sveriges handel, industri och handtverk : illustreradt arkiv för affärsmän och allmänheten

Författare
Carl Rudolf A:son Fredberg
(Af C. R. A:son Fredberg.)
Genre
Biografier
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1897 Sverige, Göteborg xv, 197 sidor. ill.