Från vikingar till vodka

Författare
Kenth Olsson
(Kenth Olsson foto: Roberto Finoli illustrationer: Stefan Thor faktagranskning: Malin Arvidsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Accent, Kristianstads boktr. 2004 Sverige, Kristianstad, Kristianstad 192 sidor. ill. (vissa i färg) 31 cm
Accent, AM-tryck & reklam 2002 Sverige, Kristianstad, Hässleholm 160 sidor. ill. (vissa i färg) 31 cm
Saga Egmont nnnn 163 sidor. 978-87-26-70862-2