Från visa till egna - en sociologisk studie om döv- och hörselskadadeföreningarnas representantskap

Författare
Birgitta Höglund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Sociology, Lund University 1993 Sverige, Lund 47 sidor.