Fröding - ett diktarporträtt

Författare
Henry Olsson
(Henry Olsson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1987 Sverige, Stockholm, Storbritannien 412 sidor., [12] pl.-s. 20 cm
PAN/Norstedt 1967 Sverige, Stockholm 407 sidor., [6] pl.-bl. : ill.
Norstedt 1951 Sverige, Stockholm 443 sidor.
Norstedts 1950 Sverige, Stockholm 413 sidor. ill.
Norstedt 1950 Sverige, Stockholm 437 sidor. ill.