Frödings fysik - En studie av fysikproblemen i Frödings diktning. Omsl.

Författare
John Tandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1935 Sverige, Lund