Frühdrucke aus der Bücherei Victor von Klemperer

Författare
Victor Klemperer
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1927 Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Dresden