Från Schlyters lustgård 2004 - rättshistoriska uppsatser

Författare
(Kjell Å Modéer, Patrick Reslow (red))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Corpus Iuris 2004 Sverige, Lund 90 sidor. 91-89186-02-8