Från sekelfesten till Fredrika Bremers minne å Lilla Börssalen i Göteborg den 31 Okt - 1901. Minnesblad utg. till förmån för Göteborgs och Bohusläns stipendiefond för unga kvinnor

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1901 Sverige, Göteborg