Fra Hippokrates til Carrel - aforismer om læger og lægekunst

Författare
Anker Aggebo
(Samlat og udgivet av Anker Aggebo)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck 1934 Sverige, Kjøbenhavn 184 sidor.