Fra klassekamp til nasjonal samling - Arbeiderpartiet og det nasjonale spørsmål i 30-årene

Författare
Hans Fredrik Dahl
(Hans Fredrik Dahl.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pax 1969 Norge, Oslo 119 sidor.