Fraa det svenske folkeliv

Författare
August Bondeson
(Paa norsk ved Lars Eskeland)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1892 Norge, Stavanger 72 sidor.