Fragmenter i lappska mythologien

Författare
(Lars Levi Læstadius med inledning och kommentar utg. av Harald Grundström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1959 Sverige, Stockholm, Uppsala 184 sidor.