Fragments

Originaltitel
Fragmenta & grekiska
Författare
Sofokles
(Sophocles edited and translated by Hugh Lloyd-Jones.)
Genre
Dramatik, Verk före 1800
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harvard University Press 1996 USA, Cambridge, Mass, London PDF (vii, 434 sidor.)
Harvard Univ. Press 1996 USA, Cambridge, Mass 434 sidor.
1881 Storbritannien, Oxford