Framgång eller motgång? - en utmanande analys av svenskt ledarskap

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
(Ingrid Tollgerdt-Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber, Kristianstads boktr. 1990 Sverige, Malmö, Kristianstad [2], 141 sidor. diagr., tab. 25 cm