Framgångsrik marknadsföring 1, Arbetsbok

Författare
(Översättning till svenska: Mats-Peter Sundström)
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1992 Finland 951-37-0570-6