Framgångsrikt förändringsarbete - om individ och organisation i förändring

Författare
Bosse Angelöw
(Bosse Angelöw illustrationer: Eva Lindén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur & kultur 2010 Sverige, Stockholm, Lettland 207 sidor. ill. 22 cm 978-91-27-12166-9