Framledne kyrkioherdens, herr mag. Eric Tollstadii Upbyggelige hus-förhör; håldne uti Sanct. Jacobi och Johannis församlingar i Stockholm, merendels dageligen uti några år för desz saliga hädanskildnad. Linköping, tryckte hos Fredrich - Schonberg och Björckegrens enka 1787

Författare
Eric Tolstadius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Schonberg : Björckegren 1787 Sverige, Linköping 64 sidor. 8:o.