Framledne kyrkoherdens, herr mag. Eric Tolstadii Upbyggelige hus-förhör; hållne uti s:t Jacobi och Johannis församlingar i Stockholm, merendels dageligen uti några år för desz saliga hädanskilnad. Tredje uplagan. Stockholm, tryckt hos - controlleuren C.G. Cronland, 1787. (Denna wackra predikan fås hos bokhandlaren B.P. Holmén i Stocsiholm ! , jämte sal. Tollstadii Upbygglige hus-förhör ...)

Författare
Eric Tolstadius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Cronland 1787 Sverige, Stockholm 88 sidor. 8:o.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan