Framlidne kyrkoherden wid St. Jacobs och Johannis församlingar i Stockholm mag:r Eric Tollstadii andeliga sånger, jemte bifogade jule-högtids-psalmer. Stockholm, tryckta hos M.G. Lundberg, 1828. (Exemplaret kostar 24 sz. b:ko, men wid - kontant partihandel af minst 25 ex. lemnas, i Holmbergska bokhandeln wid Stora Nygatan, 50 proc. rabatt.)

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Lundberg 1828 Sverige, Stockholm 16, 176 sidor. 8:o.