Framtagning av provningsmetoder för aktiva dosimetrar

Författare
Björn Lundgren
(Björn Lundgren, Göran Stridh, Eddie Åkesson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SP 1985- Sverige, Borås
SP 1985 Sverige, Borås 20 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan