Framtida kompetens för samhällsvetare och ekonomer - en debattskrift

Författare
(Av: Anna Cregård ... illustrationer: Marie-Anne Egerö)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Akademikerförb. SSR 1999 Sverige, Stockholm 72 sidor. : ill. 22 cm