Framtidens personalarbete - ett diskussionsunderlag och ett hjälpmedel för personalspecialister att utveckla yrkesrollen

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Akademikerförb. SSR, Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF) 1993 Sverige, Stockholm, Uppsala [1] sidor., sidor. 4-30 24 cm