Framtidens skadeplats: Förväntningar, farhågor och utvecklingsbehov - Resultat av en fokusgrupp inom kommunal räddningstjänst

Författare
Rebecca Stenberg
(Rebecca Stenberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2018 Sverige, Linköping 1 onlineresurs (44 sidor)