Framtidens skadeplats: Utvärdera och lära från samverkansövningar - Slutrapport från projektet Lärande utvärdering från samverkansövning och insats inom regional sjöräddningssamverkan

Författare
Rebecca Stenberg
(Rebecka Stenberg.)
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2019 Sverige, Linköping 1 onlineresurs (70 sidor)