Framtidens tandvårdsteam? - försöksverksamhet med tandhygienister i Gustafs

Författare
Helge Hannerz
(Helge Hannerz och Hans Sundberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialstyr., Fritze distributör, Modin-tr. 1995 Sverige, Stockholm, Stockholm 82 sidor. diagr., tab. 25 cm