Framtidsstaden - diskussion om planering för bärkraftig stadsutveckling

Författare
Hans Bjur
(Hans Bjur, Carl-Johan Engström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst distributör, Ljunglöf 1993 Sverige, Stockholm, Solna, Stockholm 63 sidor. ill., diagr. 26 cm