Framtidstrender för luftvärnssystem

Författare
Fredrik Berefelt
(Fredrik Berefelt, Björn Larsson och Ove Steinvall)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2015 Sverige, Stockholm 34 sidor. : ill.