Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Conrad Julius Anstrin pipersk stipendiat, af Stockholms landskap på gustavianska lärosalen d.15 maj 1844 p. v. t. f. m 6

Författare
Wilhelm Tham
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1844 Sverige, Upsala, Wahlström & Låstbom [2], 177-186 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan