Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Pehr Johan Wennerblad af WestGötha landskap på gustavianska lärosalen d. 8 maj 1844 p. v. t. f. m 5

Författare
Wilhelm Tham
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1844 Sverige, Upsala, Wahlström & Låstbom [2], sidor. 161-176 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan