Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Lars Edvard Walmstedt af Södermanlands och Nerikes landskap på gustavianska lärosalen den 17 april 1844 p. v. t. f. m 1

Författare
Wilhelm Tham
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1844 Sverige, Upsala, Wahlström & Låstbom [4], 16 sidor. 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan