Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens tid. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Andreas Gabriel Ödmann af Gestricio-Helsinge landskap på gustavianska lärosalen d. 24 april 1844 p. v. t. f. m 5

Författare
Wilhelm Tham
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1844 Sverige, Upsala, Wahlström & Låstbom [2], sidor. 65-80 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan