Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens tid. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tharm ... och Gustaf Fredrik Hallström v. d. m. af Stockholms landskap på gustavianska lärosalen d. 20 april 1844 p. v. t. f. m., 3

Författare
Wilhelm Tham
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1844 Sverige, Upsala, Wahlström & Låstbom [2], 33-48
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan