Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens tid. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tllstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Lars Anton Bistedt med. phil. cand. af Norrlands landskap på gustavianska lärosalen d. 20 april 1844 p. v. t. e. m., 4

Författare
Wilhelm Tham
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1844 Sverige, Uppsala, Wahlström & Låstbom [4], 49-64
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan